AKTUĀLI!

NMPD ir izveidojis bezmaksas tālruni 8303 COVID-19 analīžu pieteikšanai! Tālrunis ir bez maksas un darbojas katru dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00.
Tāpat joprojām aktuāli ir arī pārējie tālruņi: Ja no ārvalstīm atgriežas pacienti, kuriem parādās akūtas respiratoras infekcijas simptomi, ir jāzvana uz 113 . Analīzes tiks paņemtas mājās vai pacientus novirzīs uz analīžu telti. Jārēķinās ar ilgu gaidīšanu, bet nav par to jāsatraucas. Var zvanīt Gulbja laboratorijai pa tālr.: +371 67801112 .
Jautājumiem un konsultācijām par COVID – 19 ir domāts tālr.: +371 67387661

Informācija pacientiem saistībā ar COVID-19

12.03. valstī ir izsludināts ārkārtējs stāvoklis saistībā ar COVID-19 infekcijas pandēmiju.

Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, ir pieņemts lēmums par daudziem ierobežojumiem – slēgtas skolas, pārtrauktas sporta profesionālās ievirzes (treniņi, sacensības, mēģinājumi) un interešu izglītības apmācības, atcelti visi sabiedriskie pasākumi, koncerti, izrādes u.c., noteikts izklaides vietu darbības laiks līdz 23.00, noteikti pārvietošanās ierobežojumi ārpus valsts robežām.

Ar 2020.gada 17.martu tiek atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.

 

Mērķis - maksimāli ierobežot cilvēku kontaktus, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa infekcijas izplatīšanās iespējas.

Tāpēc no 16.03. RD doktorātā tiek noteikta šāda kārtība:

 1. Ļoti liels lūgums nepameklēt doktorātu bez iepriekšēja pieraksta un telefoniskas saskaņošanas. R.Dauškanes reģistrētie pacienti tiks pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta, iepriekš piesakoties telefoniski pa doktorāta telefoniem 67937474 vai 22304446. Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no daudzu pacientu vienlaicīgas atrašanās doktorāta telpās. Klātienes vizītes tiks noteiktas pēc speciālām indikācijām.

 2. Akūtā situācijā lūgums sazvanīties ar doktorātu, izstāstīt situāciju un tad doktorāta personāls pieņems lēmumu par tālāko rīcību (par ārstēšanu, e-receptes izrakstīšanu, klātienes vizīti utt). Ir ļoti daudz situāciju, kad visu var sakārtot attālināti, izvairoties no kontaktēšanās klātienē.

 3. Ar plānveida pacientiem, kuriem ir ieplānotas vizītes, doktorāta personāls sazināsies, lai precizētu iemeslu un rastu kopīgu risinājumu.

 4. Profilaktiskās apskates šobrīd netiks plānotas. Jau ieplānotās apskates tiks pārplānotas uz vēlāku laiku. Profilaktiskā vakcinācija netiks veikta laika periodā līdz ārkārtējā stāvokļa perioda beigām.

 5. Plānveida manipulācijas (intravenozas sistēmas, injekcijas, analīžu noņemšana u.c.) tiek atceltas.

 6. Rūpīgi pārdomāt citu medicīnas iestāžu apmeklēšanas nepieciešamību. Visiem pacientiem tiek rekomendēts sazināties ar medicīnas iestādi, lai pārplānotu vizītes pie speciālistiem, izmeklējumiem un plānveida operācijām uz vēlāku laiku.

 7. Speciāls aicinājums no infektologa profesora Uga Dumpja - “Iet uz lielo slimnīcu uzņemšanas nodaļām ar viegliem elpceļu simptomiem ir bezjēdzīgi un ļoti apdraud patiesi slimus cilvēkus, kas tur atrodas. COVID-19 testus tur neveic un nekad neveiks. Tiem, kam ir simptomi, obligāti jāsēž mājās un jāsazvanās ar ģimenes ārstu.”

 8. Informācija no ginekoloģes dr. Svetlanas Ozoliņas - profilaktiskās vizītes tiek atceltas. Par plānveida vizītēm pacientēm lūgums sazināties ar dakteri personīgi pa mob.tāruņa numuru 29236423.

RĪCĪBAS PLĀNS PĒC CEĻOJUMIEM

 1. Visiem pacientiem, kas ir atgriezušies no ceļojumiem no jebkuras vietas, būtu jāievēro karantīna 14 dienas, jo situācija katrā valstī mainās katru dienu.

 2. No COVID-19 skartajām valstīm vai teritorijāmo obligāta pašizolācija dzīvesvietā (mājas karantīna) 14 dienas.

 3. Sazināties ar ģimenes ārstu telefoniski. Ģimenes ārsts noformēs darbnespējas lapu karantīnas dēļ, saskaņā noteikumiem.

 4. Novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru;

 5. Nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);

 6. Nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u. c.);

 7. Uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu;

 8. Pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām:

  • piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;

  • pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm;

  • lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;

  • ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu;

 9. No 14.marta personas ar aizdomām par COVID-19 (ir simptomi un bijis skartajās teritorijās) pēc iepriekšēja pieraksta analīzes bez maksas var nodot arī E. Gulbja laboratorijā Rīgā (Brīvības gatvē 366).

 10. Lai pieteiktos uz analīžu nodošanu, iepriekš jāzvana uz tālruna numuru 67801112. Bez iepriekšēja pieraksta uz analīžu nodošanu doties nedrīkst!

 11. Sestdienās analīzes būs iespējams nodot līdz pulksten 18.00, savukārt svētdienās no 8.00 līdz 16.00. Par tālāko analīžu nodošanas darba laiku dienesti informēs tuvākajā laikā.

 12. Zvanot uz E.Gulbja laboratoriju, speciālisti telefona sarunā izvērtēs veselības stāvokli un noteiks laiku, kad ierasties uz analīžu veikšanu.
   

PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBĪBU

No pirmsskolas izglītības iestādēm ir lūgums šajā laika periodā bērnus uz PII nevest, atrodot bērnam citas alternatīvas pieskatīšanas iespējas (vecvecāki, vecākie brāļi, māsas, auklītes u.c.)

Pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.  Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.